تماس با ما

آدرس:

تهران ، شهریار، شهرک صنعتی کبودین روبروی قارچ و مرغ پرچین پ ۱۰
تلفن:

۰۲۱-۶۵۶۸۲۶۳۶

فکس:

۰۲۱-۶۵۶۸۴۵۵۰

موبایل:

۰۹۱۲-۱۶۲۰۴۹۵

پست الکترونیکی :

tahvieharas@gmail.com