محصولات

چیلر

چیلر دستگاهی برای ایجاد برودت بر اساس عمل تراکمی و یا جذبی یک مایع است که چیلر های جذبی با استفاده از انرژی حرارتی باعث ایجاد برودت و سرما می شوند. در چیلرهای جذبی بر خلاف چیلر های تراکمی از جذب کننده(Absorber) و مولد حرارتی (ژنراتور) به جای کمپرسور استفاده می گردد. عمومی ترین خنک کننده در چیلر های جذبی سیستم برمید لیتیم است. در این سیستم، در قسمت جذب کننده، بخار آب توسط لیتیوم برماید غلیظ جذب شده و در قسمت مولد حرارتی، آب بر اثر حرارت تبدیل به بخار می شود. بخار آب در کندانسور که دارای فشار 0/1 اتمسفر است به حالت مایع در می آید و سپس در خنک کننده که تحت فشار 0/01 اتمسفر دوباره به بخار تبدیل می گردد و آب برای اینکه تبخیر گردد، گرمای نهان خود را از محیط خنک کننده می گیرد و باعث ایجاد برودت می گردد، سپس بخار آب ایجاد شده در خنک کننده به جذب کننده منتقل می گردد و دوباره این چرخه تکرار می شود.


انواع چیلر جذبی


1.گروه تک اثره


که این گروه خودبه سه دسته چیلر های تک اثره با تغذیه بخار، تک اثره با تغذیه آب داغ(دمای بالای 100 درجه سانتی گراد)، و تک اثره با تغذیه آب گرم( دمای زیر 100 درجه سانتیگراد) تقسیم می شوند که نحوه کار آنها مشابه بوده و همگی دارای حداقل یک مولد حرارتی می باشند.


2.گروه دو اثره(30 الی 2000 تن برودتی)


که به دو دسته دو اثره با تغذیه آب داغ(بخار) که از 100 الی 2000 تن برودت و دو اثره با شعله مستقیم که از 30 الی 1300 تن برودت طبقه بندی می شوند. این چیلر ها جزء نسل جدید چیلر های جذبی بوده و دارای سیکل تبرید کاملتری نسبت به چیلر های جذبی تک اثره است.


سیکل تولید توام


با استفاده از سیکل CCHP می توان همزمان هم مصرف کننده انرژی و هم تولید کننده انرژی بود. به طور مثال با کمک یک موتور گاز سوز یک مگاواتی می توان با مصرف کمتر از 280 متر مکعب بر ساعت گاز شهری ضمن تولید برق مورد نیاز پروژه، با استفاده از انرژی باقیمانده در گازهای داغ خروجی از موتور همزمان، یک مگاوات انرژی حرارتی و یا 300 تن برودت را با کمک چیلر های جذبی دواثره تولید نمود.(رسیدن به ضریب بهره وری حداقل 80 درصدی در تولید انرژی )

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید