مقالات

داده‌های طراحی در برج های خنک کننده

 داده‌های طراحی در برج های خنک کننده
12- 1. باد- حداقل مجموع فشار باد روی تصویر سازه برج، عمود بر جهت باد، 30 پوند بر فوت مربع (146 کیلوگرم بر متر مربع) می‌باشد. بیش از این مقدار ممکن است بر حسب کد متبوع محل احداث برج لازم شود. افزایش مقدار فشار باد بر حسب ارتفاع از سطح زمین تابع رابطه عام مربوط می‌باشد. چنانچه سرعت باد به مایل در ساعت معلوم باشد، فشار آن به پوند بر فوت مربع (psf)

در محاسبات طراحی اثر مثبت باد در جهت وزش و اثر مفنی آن در سمت پناه باید به حساب آید. ایستادگی سازه برج در قبال حداکثر نیروی باد در هر جهتی بایستی پیش‌بینی شود. اثر پناه ساختمان‌های مجاور برج در تعیین فشار باد، توصیه نمی‌شود ولی لحاظ کردن شکل سازه در کاهش فشار باد (با ضریب شکل مربوط) بلامانع است.

 

وزن خشک برج فرض می‌شود معادل نیروی مکش باد در سمت پناه باشد و قسمتی از برج که مقاومت مربوط را تامین می‌نماید باید 33/1 برابر نیروی مکش محاسبه شده باشد یا استحکام لازم در اتصال پی 33/1 برابر نیروی مکش محاسبه شده تامین گردد.
12- 2. زلزله. وقتی اتفاق زلزله احتمال داشته باشد، محاسبات مربوط به تعیین مقدار اثر آن طبق کد UBC صورت می‌گیرد. بار زلزله و باد هر کدام مستقل و با مقدار حداکثر خود لحاظ می‌شود:
اگر بار زلزله مطرح نباشد، بایستی از دستور العمل که UBC (جدیدترین نسخه) تبعیت گردد.

 

12- 3. بارهای ثقل. این بارها که در محاسبات طراحی قسمت‌های برج (قاب؛ حوض آب سرد، پی) مطرح هستند شامل وزن چوب، آب در سیستم توزیع، برف، یخ می‌باشد و به آن بار ناشی از عملیات ساختمانی هم اضافه می‌گردد.
12- 3- 1. وزن آب با ارتفاع لبریز آن در حوض و تشت محاسبه می‌شود. وزن آب در لوله‌ها با فرض پر بودن کامل آنها تعیین می‌گردد.

 

12- 3- 2. در محاسبات طراحی وزن تر سرخ چوب 768 کیلوگرم بر متر مکعب و وزن تر دوگلاس 928 کیلوگرم بر متر مکعب لحاظ می‌شود و برای تعیین نیروی مکش باد وزن خشک سرخ چوب 544 کیلوگرم بر متر مکعب و وزن خشک دوگلاس 656 کیلوگرم بر متر مکعب منظور می‌گردد.
12- 3- 3. بار برف با تبعیت از کد محلی تعیین می‌شود و بار برف روی بام برج و دیگر سطوح مشابه آن، با تکرار دوره صد ساله و بدون کاهش در محاسبه لحاظ می‌گردد. چنانچه کد محلی یا استاندارد معتبری جهت برآورد بار برف حدودی را تعیین نکرده باشد، بار برف را با تحلیل اوضاع آب و هوائی و توپوگرافی منطقه، تعیین نموده و ضریبا مربوط Ca کمتر از واحد نخواهد بود.

 

برج خنک کنبرج خنک کننده گالوانیزهتهویه مطبوع ساختمان ,  برج خنک کننده مدار بستهانواع پکینگتعمیرات و بهینه سازی برج خنک کنندهبرج خنک کننده جریان مخالفبرج خنک کننده جریان متقاطع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید